Köszönjük, hogy meglátogatta a COMESA Budapest Kft. weblapját.

Megfogalmaztunk néhány iránymutatást annak érdekében, hogy web lapunk tájékoztató és hasznos legyen mindenki számára. Tekintettel arra, hogy időről időre megváltoztathatjuk ezeket a rendelkezéseket, kérjük, hogy rendszeresen tekintse meg és tájékozódjon a hatályos előírásokról ezen a web oldalon.

A web lapunkra történő belépéssel Ön elfogadja ezen iránymutatásokat. Web oldalunk olyan információkat, közléseket, szoftvereket, fotó műveket, videó felvételeket, grafikai alkotásokat, zeneműveket, hanganyagokat, képeket és más anyagokat (a továbbiakban: tartalom) tartalmazhat, amelyeket rendszerint a COMESA Budapest Kft. vagy független tartalomszolgáltató készített és licensz védelem alatt állnak.

Ön tudomással bír arról és elfogadja, hogy a COMESA Budapest Kft. hozzáférést biztosít e tartalmakhoz, azzal, hogy e tartalmak szellemi alkotásokra vonatkozó védelem alatt állnak. E szellemi alkotásokhoz fűződő jogok (a továbbiakban: jogok) érvényesek és hatályosak, valamint minden a jelenleg lehetséges és jövőben lehetségessé váló valamennyi módon védettek.

Ebből következően Ön elfogadja, hogy a tartalom használatra e rendelkezések, e jogok, valamint az alkalmazandó magántulajdoni szabályok irányadóak.

Valamennyi tartalom e jogi védelem alatt áll, annak tulajdonosa vagy licensz jogosultja a COMESA Budapest Kft.; erre tekintettel Ön nem jogosult a tartalmat módosítani, közzétenni, közvetíteni, átruházásában, értékesítésében részt venni, másolatot készíteni, származékos műveket előállítani, terjeszteni, futtatni, előadni vagy más módon használni a tartalmat részben vagy egészben.

A COMESA Budapest Kft. írásos engedélye nélkül nem létesíthető sem link kapcsolat a COMESA Budapest Kft. web lapjával, sem email tartalom, bármely URL címről vagy bármilyen URL címre mutatva. Kérem, lépjen kapcsolatba a web lapért felelős személlyel, amennyiben kérdése merül fel.

A COMESA Budapest Kft. bejegyzett védjegy. Valamennyi jog fenntartva.

Minden egyéb a web lapon szereplő termék vagy termék elnevezés az adott társaság szellemi tulajdona. A tulajdonos engedélye nélkül másolatkészítés sem részben, sem egészben nem megengedett.

COMESA Budapest Kft. bármely szükséges technikai módosítást végrehajt, ami szükséges a tematikus hálózatokhoz, illetőleg az Internethez való kapcsolódás, vagy a rendszer minőségének, teljesítménynek és hatékonyságának növeléséhez.

COMESA Budapest Kft. fenntartja magának a jogot, hogy a web lap tartalmát előzetes figyelmeztetés nélkül módosítsa.

COMESA Budapest Kft. nem felel sem a szervernek betudható, sem hálózati kapcsolattal kapcsolatos szolgáltatási hiányosságért, sem a számítógépes vírusok által okozott károkért.

COMESA Budapest Kft. nem vállal felelősséget harmadik személyek által e web lapon vagy ahhoz linkkel kapcsolódóan szolgáltatott információiak helyességéért.

Budapest, 2007. szeptember